Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh.

Chia sẻ về chủ trương đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh, GS.TS. Nguyễn Lộc – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sau gần 7 năm, Trường Đại Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ, đến nay đã có 8 khóa tốt nghiệp ra trường. Với mục tiêu, định hướng phát triển lâu dài, tập trung đào tạo chuyên sâu, cao cấp, đáp ứng nhu cầu của người học và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, đặc biệt trên địa bàn 6 tỉnh Miền Đông Nam Bộ. Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã chuẩn bị đầy đủ các quy chế, quy định, điều kiện về nhân lực để đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt.

Vào chiều 25/01/2022, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh, mã số 9340101.

Đây là một trong những dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển vượt bậc của nhà trường về năng lực và chất lượng đào tạo, khẳng định uy tín, vị thế của nhà trường.

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ chính thức tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh đầu tiên trong năm học 2021-2022.

Minh Hùng