Viện Đào tạo Sau Đại học thuộc Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, với mục tiêu nâng cao trình độ đào tạo, giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn, năng lực làm việc và năng lực nguyên cứu khoa học trong môi trường hội nhập Quốc tế.

Đào tạo thạc sĩ

Tại sao nên chọn Viện Đào tạo SĐH bvu?

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Bạn hãy điền các thông tin đăng ký trực tuyến bên dưới.
  Sau đó, BVU sẽ liên lạc với bạn để hướng dẫn chi tiết.

  Các ngành đào tạo thạc sĩ

  Quản trị kinh doanh (MBA)

  Đông phương học (MOS)

  Quản trị kinh doanh (MBA)

  Đông phương học (MOS)

  Tìm hiểu thêm

  Công nghệ thông tin (MIT)

  Tìm hiểu thêm

  Kỹ thuật hóa học (MCT)

  Tìm hiểu thêm

  Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (MTESOL)

  Tìm hiểu thêm

  Quản trị kinh doanh (MBA)

  Tìm hiểu thêm

  Đông phương học (MOS)

  Tìm hiểu thêm

  Công nghệ thông tin (MIT)

  Tìm hiểu thêm

  Kỹ thuật hóa học (MCT)

  Tìm hiểu thêm

  Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

  Tìm hiểu thêm

  Cảm nhận của học viên

  "

  “Chương trình thạc sĩ TESOL tại BVU góp phần làm giàu thêm cho giáo viên dạy tiếng Anh. Chương trình giúp cho giáo viên tiếp thu những kiến thức nền về lý luận và nguyên lý tiếp thụ ngôn ngữ 2, phương pháp viết bài nghiên cứu khoa học, phương pháp và kỹ năng đánh giá ngôn ngữ... Đặc biệt là biết được nhiều loại hình phương pháp dạy học khác nhau có tính truyền thống, phi truyền thống và hiện đại được ứng dụng rộng rãi khắp nơi trên thế giới. Qua phân tích, đánh giá những điểm mạnh-yếu của từng loại phương pháp dạy học sẽ giúp giáo viên thử ứng dụng vào giảng dạy và nghiên cứu thực tế, từ đó giáo viên sẽ rút ra những kinh nghiệm cho riêng mình. Nói chung, giáo viên dạy tiếng Anh muốn dạy học chuyên sâu hãy tham gia chương trình thạc sĩ TESOL sẽ nâng cao khả năng chuyên môn nghiệp vụ, và mở rộng nhiều cơ hội lựa chọn mới sau khi tốt nghiệp.”

  Mr Ngô Viết Hoài

  Phó Tổng Giám đốc Cty Baseafood tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Học viên lớp thạc sĩ Tesol khóa 2019-2021