Thông báo tuyển sinh tiến sĩ đợt 2 năm 2022

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo của Nhà trường, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:

1. NGÀNH ĐÀO TẠO:  Quản trị kinh doanh 

2. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Chính quy

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 – 4 năm (36 – 48 tháng)

4. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: xét tuyển

5. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

5.1. Yêu cầu chung đối với người dự tuyển

 • Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ;
 • Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển;
 • Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;
 • Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa. Nội dung trình bày hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu bao gồm: tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển.

5.2. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

 • Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;
 • Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
 • Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của Thông báo này còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố).

5.3. Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do cơ sở đào tạo quyết định, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

6. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Theo mẫu thí sinh có thể nhận trực tiếp tại Văn phòng Viện Đào tạo Sau đại học hoặc tải hồ sơ tại link: https://sdh.bvu.edu.vn/tuyen-sinh/

 1.  Đơn xin dự tuyển;
 2. Lý lịch khoa học;
 3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ đại học, thạc sỹ, ngoại ngữ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu;
 4.  Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học;
 5. Đề cương nghiên cứu;
 6. Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;
 7. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);
 8. Giấy khám sức khỏe

7. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
Đánh giá thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ gồm:

 • Xét tuyển hồ sơ dự tuyển;
 • Đánh giá việc trình bày và vấn đáp của thí sinh;
 • Đối với thí sinh dự tuyển từ bậc đại học, ngoài phần xét tuyển, thí sinh phải dự thi các môn trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ của chuyên ngành theo học.

8. HỌC PHÍ

 • Học phí: 60.000.000 đ/nghiên cứu sinh/năm

9. THỜI GIAN PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN

 • Phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 30/04/2022
 • Thời gian xét tuyển: từ 15-30/05/2022
 • Lệ phí xét tuyển: 5.000.000đ/ 1 học viên   

10. ĐỊA CHỈ PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ

 • Thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ: Viện Đào tạo sau đại học & Phát triển nguồn nhận lực – Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu, 01 Trương Văn Bang, P.7, Tp. Vũng Tàu.
 • Điện thoại: (0254)7305456 – (3299); Di động: 0962.292.519 – Thầy Hùng
 • Website: https://sdh.bvu.edu.vn/     – Email: saudaihoc@bvu.edu.vn

Trân trọng thông báo ./.