Phát triển năng lực bản thân với chương trình Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Phát triển năng lực bản thân với chương trình Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) của Trường Bà Rịa – Vũng Tàu được thiết kế nhằm nâng cao kiến thức, trình độ, phát triển khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và năng lực quản trị chuyên sâu của nghiên cứu sinh.

  1. Chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày nay, xu thế toàn cầu hoá, liên kết khu vực và hội nhập kinh tế quốc tế đang trở thành xu thế chủ đạo, nhu cầu về việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu về quản trị kinh doanh là nhu cầu tất yếu trong chiến lược và kinh doanh của mọi tổ chức và nền kinh tế. Để đáp ứng yêu cầu này, chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) của Trường Bà Rịa – Vũng Tàu được thiết kế nhằm nâng cao kiến thức, trình độ, phát triển khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và năng lực quản trị chuyên sâu của nghiên cứu sinh. Do đó, chương trình nhằm đào tạo những nhân tài có trình độ chuyên môn cao về học thuật, kiến thức thực tiễn phong phú, khả năng sáng tạo, có tư duy quản lý chiến lược, khoa học là đều hết sức cần thiết.

GS.TS. Nguyễn Lộc – Hiệu trường nhà trường cho biết: “Đào tạo trình độ Tiến sĩ là mực tiêu mang tính chiến lược của Trường trong suốt thời gian qua. Và chắc chắn thời gian tới, Trường sẽ tiếp tục chú trọng và đào tạo ra đội ngũ chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội”.

  1. Môi trường học tập hiện đại và phát huy tối đa năng lực bản thân

Nhà trường hiện tại đang có 3 cơ sở và chuẩn bị xây dựng cơ sở chính với tổng diện tích gần 10 ha với campus hiện đại, mang tâm quốc tế. Đồng thời, chương trình đào tạo được thiết kế nhằm đa dạng hóa với nhiều nội dung phong phú trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, kinh doanh quốc tế… với thời gian đào tạo tối thiểu 3 năm. Đồng thời, chương trình có lộ trình được thiết kế cho từng học viên nhằm tạo điều kiện cho nghiên cứu sớm có điều kiện hoàn thiện luận án theo theo đúng tiến độ đề ra. Trong chương trình, học viên được tham gia các hoạt động trải nghiệm, ngoại khoá, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu liên quan trực tiếp tới đề tài luận án; tham gia nghiên cứu, làm đề án, đề tài liên quan đến chuyên môn, nhận được sự hỗ trợ từ các bộ môn chuyên môn trong suốt quá trình học tập và hoàn thiện luận án tiến sĩ; được tiếp cận, sử dụng cơ sở dữ liệu phong phú về doanh nghiệp, thị trường ở trong và ngoài nước, sử dụng cơ sở vật chất hiện đại và phần mềm mô phỏng về kinh doanh cho hoạt động nghiên cứu. Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh hướng đến việc nghiên cứu sinh tự do khai phóng tiềm năng với sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ giảng viên và các nhà khoa học với trang thiết bị hiện đại, cơ sở dữ liệu cập nhật. Ở đó, học viên có thể tự do đưa ra những ý tưởng, hướng nghiên cứu mới, có thể gắn nghiên cứu lý thuyết với thực tiễn của doanh nghiệp… đó chính là mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mặt khác, khi xây dựng chương trình chung ta đã nghiên cứu tất cả những tinh hoa về chương trình đào tạo, quy trình đào tạo về Tiến sĩ Quản trị kinh doanh trong và ngoài nước. Do đó, chúng tôi tự tin để khẳng định rằng, chương trình tiến sĩ Quản trị kinh doanh sẽ là nơi trao đổi, chia sẻ, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp; kết hợp lý thuyết nền tảng cùng với các phương pháp nghiên cứu hiện đại nhằm kết nối sự sáng tạo của nghiên cứu sinh để chuyển hóa từ khai phóng tiềm năng thành các kết quả nghiên cứu có ý nghĩa và lại tiếp tục kết tinh thành những lý thuyết mang tính học thuật cao. Nghiên cứu sinh chắc chắn sẽ được tiếp cận với nguồn cơ sở dữ liệu đa dạng để phục vụ đề tài nghiên cứu và cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại phục vụ tối đa cho nghiên cứu sinh trong thời gian hoàn thành công trình nghiên cứu”.

Chương trình Tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu mặc dù mới được cấp phép. Tuy nhiên, chúng tôi đã có mục tiêu rõ ràng, có định hướng chiến lược, hỗ trợ và giúp đỡ nghiên cứu sinh giải quyết các tình huống thực tiễn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, ứng dụng kiến thức và kỹ năng mới để thực hiện nghiên cứu, đẩy mạnh công bố nghiên cứu trên các tạp chí uy tín ở trong và ngoài nước.

Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu là điểm đến tin cậy, là nơi trải nghiệm cho những nghiên cứu sinh có mong muốn nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển tri thức mới và đóng góp hàm ý thực tiễn trong lĩnh vực quản trị, quản lý kinh doanh, quản lý kinh tế.

Minh Hùng