75 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ

Ngày 13/3 và 14/3, Viện Đào tạo Quốc tế và Sau đại học, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) đã tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh. Tham gia Hội đồng bảo vệ luận văn đợt này có 75 học viên thuộc khóa 10 và khóa 12 của 2 ngành Quản trị kinh doanh (66 học viên), Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh (9 học viên). 

Khai mạc Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Sau hơn 2 năm học tập và nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, 75 học viên đã hoàn thành luận văn và bảo vệ đúng thời hạn.
Phát biểu tại lễ khai mạc Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, GS.TS Nguyễn Lộc, Hiệu trưởng BVU khẳng định: 2 năm học qua không chỉ đánh dấu quá trình học tập, nghiên cứu, mà còn là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. GS hy vọng với những kiến thức trong thời gian học tập, các học viên sẽ hoàn thành tốt luận văn của mình và áp dụng hiệu quả kiến thức học tập vào thực tiễn công việc, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Các thành viên Hội đồng bảo vệ luận văn đặt câu hỏi trao đổi cùng học viên

Học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ tại các Hội đồng


Chủ tịch Hội đồng bảo vệ luận văn đặt câu hỏi cho học viên

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng bảo vệ luận văn, mặc dù vừa học vừa làm việc, đặc biệt nhiều học viên còn là lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, nhưng các anh chị đã nỗ lực hoàn thành chương trình học và bảo vệ luận văn với kết quả cao. Kết quả: 100% học viên đạt loại khá, giỏi.

Chủ tịch Hội đồng bảo vệ luận văn đánh giá chung các bài luận văn

 
Học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ tại các Hội đồng

Nhiều luận văn được đánh giá cao bởi nội dung sát thực tế công việc và thể hiện sự nghiên cứu, làm việc nghiêm túc của học viên và giảng viên hướng dẫn, như: đề tài “Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn trong công việc của công chức tại chi cục thuế Nha Trang”, học viên Nguyễn Ngọc Thanh; “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên ngành Đông Phương học về chất lượng dịch vụ đào tạo tại BVU”, học viên Nguyễn Văn Tới; “Sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ công theo cơ chế 1 cửa trong công tác quản lý thuế tại cục thuế TP.Hồ Chí Minh”, học viên Ngô Thị Lan Phương;  “The use of autonomous technology-based language learning strategies among Non-English majors at university of Da Lat”, học viên Dương Huy; “Factors affecting the intercultural communicative competence development of EFL students at Bui Thi Xuan High School”, học viên Vòng Phấn Hà…
Đây là đợt bảo vệ luận văn thạc sĩ lần thứ nhất năm 2021 của Viện Đào tạo Quốc tế và Sau Đại học BVU. Hiện nay, Viện đang tiếp tục tuyển sinh các khóa đào tạo thạc sĩ trong năm 2021 đối với các ngành: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Đông phương học.

VMH