Thông báo tuyển sinh thạc sỹ đợt 2 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc tế & Sau đại học xin thông báo tuyển sinh thạc sỹ đợt 2 năm 2021 với 5 ngành sau:

1.Ngành Quản trị kinh doanh

2.ngành Công nghệ thông tin

3. Ngành Đông phương học

4. Ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh

5. Kỹ thuật hóa học

Thông tin chi tiết (xem tại đây  Thông báo tuyển sinh thạc sỹ đợt 2 năm 2021).